Czy gra symulacyjna potrafi nauczy? zarz?dzania?
7040 / Listopad 24, 2009

Ju? kilkadziesi?t firm oferuje w Polsce szkolenia w formie gier symulacyjnych. Wci?gaj? i umo?liwiaj? skuteczne przekazanie nawet tak specjalistycznej wiedzy, jak ta, zawarta w bibliotekach ITIL.