Facebook na giełdzie?
7064 / Listopad 25, 2009

Facebook zmienił strukturę akcjonariatu, dzieląc akcje na zwykłe i uprzywilejowane co do prawa głosu. Może to być pierwszy krok koncernu w kierunku debiutu giełdowego.