Oracle i Sun: Za dwa tygodnie przes?uchanie przed KE
7152 / Listopad 27, 2009

Dat? oficjalnego przes?uchania przedstawicieli koncernu Oracle przed Komisj? Europejsk? ustalono na 10. grudnia br. Podczas rozprawy ameryka?ski gigant musi ustosunkowa? si? do wcze?niejszych zarzutów europejskiego regulatora zwi?zanych z planowanym przej?ciem firmy Sun Microsystems.