Klienci Energi obs?ugiwani za pomoc? rozwi?zania ABG
7160 / Listopad 26, 2009

Internetowe biuro obs?ugi uruchomione przez koncern Energa umo?liwia odbiorcom energii sprawdzanie salda rachunku, kontroli zu?ycia energii elektrycznej i kontakt z konsultantami za pomoc? poczty elektronicznej. Uruchomienie tej us?ugi jest wynikiem wdro?enia w Enerdze aplikacji eBOK.