HP b?dzie ?wiadczy? us?ugi outsourcingu IT dla Azotów Tarnów
7168 / Listopad 26, 2009

Zgodnie z podpisan? przez obie firmy umow? firma HP przejmie odpowiedzialno?? za rozwój i utrzymanie biznesowych systemów informatycznych eksploatowanych przez Azoty Tarnów. Kontrakt podpisano na okres 6 lat. Efektem wspó?pracy ma by? równie? stworzenie tarnowskiego centrum kompetencyjnego HP.