Gartner: Software AG zyska dzi?ki IDS Scheer
7276 / Listopad 30, 2009

Firma Software AG posiada ju? ponad 90 proc. udzia?ów mniejszej spó?ki. Transakcja przej?cia udzia?ów IDS Scheer mo?e zosta? zako?czona jeszcze w tym roku. Wed?ug analityków firmy Gartner jej realizacja przyczyni si? do znacznego wzmocnienia pozycji rynkowej SAG.