Femtokomórki nie zdobywaj? rynku
7280 / Listopad 30, 2009

Analitycy zrewidowali prognozy dotycz?ce sprzeda?y femtokomórek na ?wiecie, w niektórych przypadkach nawet o 50 proc. Oczekiwania wobec operatorów okaza?y si? zbyt wygórowane, problemem w szerszej adaptacji tych urz?dze? na rynku jest tak?e ich cena, przekraczaj?ca 250 USD. Mimo nienajlepszych perspektyw grupa tajwa?skich producentów zobowi?za?a si? do wyprodukowania femtokomórek za mniej ni? 100 USD. Urz?dzenia maj? trafi? na rynek w II po?owie 2010 r.