Uporządkowanie informacji
7316 / Grudzień 1, 2009

US Pharmacia od 5 lat korzysta z systemu wspomagającego zarządzanie zadaniami, informacjami i obiegiem dokumentów. Wprowadzono też centralne ich repozytorium w Intranecie.