Uporz?dkowanie informacji
7368 / Grudzień 1, 2009

US Pharmacia od 5 lat korzysta z systemu wspomagaj?cego zarz?dzanie zadaniami, informacjami i obiegiem dokumentów. Wprowadzono te? centralne ich repozytorium w Intranecie.