Spó?ka TETY dla w?gierskiego BP
7424 / Grudzień 1, 2009

Nale??ca do Grupy Kapita?owej TETA spó?ka VT-SOFT b?dzie ?wiadczy? us?ugi outsourcingu obs?ugi kadrowej dla wszystkich pracowników zatrudnionych w Europejskim Centrum Us?ug BP w Budapeszcie.