Trudny rozwój e-społeczeństwa w Polsce
7516 / Grudzień 3, 2009

Rok po przyjęciu Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego okazuje, że. stworzyliśmy wiele dokumentów, ustaw i rekomendacji. Mimo to wciąż mamy pseudo e-urzędy, w których lekceważy się obywateli.