Inwestycje w trudnych czasach, czyli wi?cej za mniej
7664 / Grudzień 8, 2009

Mimo, ?e PKN Orlen nie zmniejszy? wydatków na IT i przeprowadzi? wiele du?ych projektów, poszczególni dostawcy mog? mie? wra?enie, ?e bud?et informatyczny koncernu zmala?. To efekt zmian w podej?ciu do inwestycji nowego kierownictwa Biura Informatyki.