W?tpliwo?ci szarego szperacza
7672 / Grudzień 8, 2009

Internetowi guru zapowiadaj? sie? semantyczn?, czyli Web 3.0. Poczekajmy jednak, dok?d zaprowadzi nas innowacyjna twórczo?? w?a?cicieli portali. To oni wypracuj? do?wiadczalnie model dzia?ania, któremu, by? mo?e, b?dziemy mogli nada? numer 3.0.