Stara mied? albo ?DSD
7676 / Grudzień 8, 2009

Gdy dawno, dawno temu dosta?em mieszkanie okaza?o si?, ?e oprócz pr?du, gazu i wody jest w nim i instalacja telefoniczna. Natychmiast wi?c z?o?y?em wniosek o jej uzupe?nienie o sam telefon, co zako?czy?o si? jego sprawn? instalacj? mniej wi?cej w 25 lat pó?niej.