Zaraz umrzesz. Przyci?nij Enter.
7680 / Grudzień 8, 2009

Kiedy pisz? ten felieton, w kraju trwa histeria wywo?ana gryp? AH1/N1. Wysi?ki koncernów farmaceutycznych, podlewane od miesi?cy milionowymi bud?etami promocyjnymi, zdaj? si? przynosi? pierwsze owoce: co prawda zwykli ludzie nadal nie poddali si? psychozie, natomiast ju? znale?li si? cyniczni politycy, którzy postanowili ugra? par? punktów poparcia na ?wi?skiej grypie. Podobne zjawisko dotkn??o i mój komputer. Raz na jaki? czas badam mój komputer za pomoc? skanera antywirusowego online.