Coraz bli?ej konkretów
7688 / Grudzień 8, 2009

W po?cigu za Europ? nie mamy szans. Jednak coraz bardziej realnych kszta?tów nabieraj? rozwi?zania, które w ogóle pozwol? nam na start w lepsz?, szerokopasmow? przysz?o??.