Sposób na bia?e plamy
7692 / Grudzień 8, 2009

Korzy?ci z budowy szerokopasmowej infrastruktury si?gaj? dalej ni? zapewnienie mieszka?com wy??cznie dost?pu do sieci Internet na terenach, gdzie nie inwestuj? komercyjni operatorzy.