Gry wideo motorem popularno?ci 3DTV
7824 / Grudzień 11, 2009

Spó?ka analityczna Insight Media spodziewa si? znacznego wzrostu popularno?ci telewizorów wy?wietlaj?cych obraz 3D w technice stereoskopowej. Przyczyni? si? do tego gracze, kuszeni coraz wi?ksz? liczb? tytu?ów oferuj?cych rozgrywk? w trybie trójwymiarowym.