Hollywood ma sposób na wi?ksze zyski z Blu-ray
7876 / Grudzień 14, 2009

U?ytkownicy cz?sto stawiaj? wygod? korzystania z no?nika z filmem, jego cen? i dost?pno?? nad jako?ci?. Dlatego te?, mimo, ?e ceny stacjonarnych odtwarzaczy Blu-ray w ostatnim czasie znacz?co spad?y, nie palimy si? do zakupu tych urz?dze?.