W poszukiwaniu źródeł przewagi
7936 / Grudzień 15, 2009

Dostarczanie przez systemy wczesnego ostrzegania informacji o zjawiskach i procesach oraz prawdopodobieństwie ich rozwoju, powinno umożliwić kierownictwu firmy szybkie i elastyczne reagowanie na nadciągające zmiany.