Tieto Poland: 1200 pracowników w roku 2012
7948 / Grudzień 15, 2009

To plan minimum firmy, ograniczony do wzrostu organicznego. Kierownictwo Tieto Poland nie wyklucza bowiem, że przejmie kilka polskich spółek tworzących oprogramowanie.