Komisja Europejska zatwierdzi fuzję Sun i Oracle?
8020 / Grudzień 15, 2009

Wedle pojawiających się doniesień przedstawiciele Oracle przekonali Komisję Europejską, że planowane przejęcie Sun Microsystems nie zagrozi konkurencyjności na rynku baz danych. Trwają jednak ustalenia z przedstawicielami państw członkowskich UE. Ostateczna decyzja europejskiego regulatora ma być wydana przed 27 stycznia 2010 roku.