PwC: 2010 rokiem przej?? w bran?y IT
8056 / Grudzień 15, 2009

Wed?ug analityków firmy PricewaterhouseCoopers w przysz?ym roku nale?y spodziewa? si? znacznego wzrostu liczby fuzji na rynku IT. Tempo konsolidacji bran?y ma by? co najmniej porównywalne do tego sprzed okresu, gdy obwieszczono globalny kryzys finansowy.