Wykorzysta? kryzys
8060 / Grudzień 15, 2009

Podejmujcie lepsze decyzje biznesowe, z których odniesiecie korzy?ci w perspektywie d?ugo-, a nie krótkoterminowej. Wykorzystajcie t? szans?, by sta? si? firm?, któr? chcecie by? – mówi Jeff Kowalski z firmy Autodesk.