Macrologic wdra?a ERP i CRM u producenta wyrobów aluminiowych
8064 / Grudzień 15, 2009

Do ko?ca stycznia 2010 roku zako?czy? ma si? projekt wdro?enia systemów ERP i CRM firmy Macrologic w Grupie EKO-?WIAT. Oprogramowanie b?dzie wspiera? produkcj? stopów aluminium oraz wytwarzanie profili aluminiowych w dwóch zak?adach wytwórczych.