Szczeci?ska Energetyka Cieplna z nowym systemem HR
8068 / Grudzień 15, 2009

Zako?czy?o si? wdro?enie systemu TETA Personel.NET w spó?ce zajmuj?cej si? przede wszystkim dystrybucj? ciep?a wytwarzanego w Zespole Elektrowni Dolna Odra. Nowy system pozwoli? m.in. na zautomatyzowanie naliczania p?ac dla pracowników terenowych.