Komisja Europejska zatwierdzi fuzj? Sun i Oracle?
8072 / Grudzień 15, 2009

Wedle pojawiaj?cych si? doniesie? przedstawiciele Oracle przekonali Komisj? Europejsk?, ?e planowane przej?cie Sun Microsystems nie zagrozi konkurencyjno?ci na rynku baz danych. Trwaj? jednak ustalenia z przedstawicielami pa?stw cz?onkowskich UE. Ostateczna decyzja europejskiego regulatora ma by? wydana przed 27 stycznia 2010 roku.