Coraz wi?cej zastosowa?
8080 / Grudzień 15, 2009

Wirtualizacja jest bezsprzecznie jednym z najgor?tszych trendów kilku ostatnich lat. Od pewnego czasu oprogramowanie rozpowszechniane na zasadach open source równie? zdobywa popularno?? w dzia?ach IT. Czy wobec tego wirtualizacja oparta o open source jest podwójnie dobra? W ten sposób wydaj? si? my?le? przynajmniej niektóre dzia?y IT.