Ma?ymi krokami
8096 / Grudzień 15, 2009

Provalliance chcia? zapewni? fryzjerom pracuj?cym w Lovely Look i Jean Louis David ?atwy w obs?udze i stabilny system sprzeda?owy. Zdecydowa? si? na wdro?enie SAP Business One. Teraz planuje obudowanie systemu mechanizmami BPM.