Skomponuj w?asny ERP
8120 / Grudzień 15, 2009

Microsoft daje u?ytkownikom systemów rodziny Dynamics pe?ne prawo i narz?dzia do rozbudowy standardowej funkcjonalno?ci oprogramowania pod k?tem w?asnego biznesu. Mo?liwo?? dowolnej niemal modyfikacji oprogramowania ma by? gwarantem nieograniczonej elastyczno?ci systemu.