Operatorzy muszą gromadzić dane o nas, ale…
8136 / Grudzień 16, 2009

Europejska dyrektywa 2006/24/WE nakłada na operatorów obowiązek gromadzenia i przechowywania danych transmisyjnych przez okres 24 miesięcy. Obejmuje ona wszelkie środki elektronicznej komunikacji, w tym także usługi sms, e-mail, WWW oraz VoIP. Choć nadal trwają prace nad przepisami wykonawczymi do ustawy Prawo Telekomunikacyjne, określającymi ostateczny kształt implementowanych rozwiązań, już teraz budzą one wiele kontrowersji.