Dell tworzy nowy oddzia? – Dell Services
8216 / Grudzień 17, 2009

Dell utworzy? now? jednostk? organizacyjn? (nadaj?c jej nazw? Dell Services), której g?ównym zadaniem b?dzie ?wiadczenie us?ug informatycznych ?rednim firmom. Nowy oddzia? powsta? w wyniku zintegrowania firmy Perot Systems (któr? Dell przej?? 3-go listopada br. za 3,9 mld USD) z cz??ci? w?asnej jednostki biznesowej Large Enterprise.