Porz?dki w grupie kapita?owej Adv.pl
8224 / Grudzień 16, 2009

Spó?ki nale??ce do Grupy Adv.pl zostan? podzielone na dwa odr?bne piony: segment komunikacji cyfrowej oraz segment innowacyjnych technologii. SMT Software, spó?ka IT z grupy Adv.pl ma zosta? wprowadzona na rynek NewConnect w I pó?roczu 2010 roku.