Nowy podatek na horyzoncie. Ceny sprz?tu RTV w gór?
8276 / Grudzień 17, 2009

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pracuje nad projektem ustawy o Narodowym Instytucie Audiowizualnym. Je?eli wejdzie ona w ?ycie, producenci elektroniki b?d? musieli ponie?? kolejn? op?at? od sprzeda?y swoich produktów.