IDC: W ci?gu 3 lat sprzeda? komputerów osobistych podwoi si?
8280 / Grudzień 17, 2009

Analitycy firmy IDC prognozuj?, ?e do 2013 roku ilo?ciowa sprzeda? komputerów klasy PC ma rosn?? w tempie dwucyfrowym. Wzrost sprzeda?y ma by? zwi?zany m.in. z konieczno?ci? wymiany sprz?tu starszych generacji oraz spadkiem cen nowych komputerów osobistych. Nie bez znaczenia ma by? równie? wsparcie ze strony organizacji rz?dowych.