Comarch ambitnie za granicą
8304 / Grudzień 21, 2009

W przyszłym roku GK Comarch zamierza agresywnie realizować strategiczne plany rozwoju. Zakładają one m.in. umocnienie pozycji i postrzegania marki na rynkach zagranicznych, uczestnictwo w międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych. Niewykluczone są kolejne przejęcia.