Nortel Enterprise Solutions ju? oficjalnie w r?kach koncernu Avaya
8324 / Grudzień 21, 2009

W miniony pi?tek zako?czone zosta?y wszystkie procedury legislacyjne zwi?zane z przej?ciem dzia?u wyspecjalizowanego w rozwi?zaniach VoIP i technologiach sieciowych warstwy 2-3. Dotychczasowe produkty dzia?u Nortel Enterprise Solutions b?d? sprzedawane pod mark? Avaya. Dzia? ten zostanie w??czony z struktur? organizacyjn? firmy Avaya.