BenQ uruchomi fabryk? LCD u naszych s?siadów
8368 / Grudzień 21, 2009

AU Optronics (spó?ka nale??ca do grupy BenQ), jeden z najwi?kszych na ?wiecie dostawców paneli LCD, zainwestuje 191 milionów euro w produkcj? paneli ciek?okrystalicznych na S?owacji.