W?a?ciciel by?ych fabryk AMD kupi? firm? Chartered Semiconductor Manufacturing
8372 / Grudzień 21, 2009

Przedstawiciele funduszu inwestycyjnego ATIC – w?a?ciciela firmy GlobalFoundries poinformowali o zako?czeniu legislacyjnej ?cie?ki zwi?zanej z zakupem singapurskiej spó?ki Chartered Semiconductor Manufacturing. Transakcja pozwoli na rozszerzenie mocy produkcyjnych firmy powsta?ej na bazie dzia?ów produkcyjnych koncernu AMD.