Czas na SOLIDność w biznesie
8388 / Grudzień 22, 2009

Rozmowa ze Zbigniewem Skotnicznym,założycielem, długoletnim prezesem, a obecnie przewodniczącym Rady Nadzorczej SOLIDEX.