Tony Rozwadowski
8444 / Grudzień 22, 2009

Urodzony i wykształcony w RPA. W 1985 r. wyemigrował do Anglii, gdzie pracował w IBM. W 1991 r. został oddelegowany do Polski, aby utworzyć tu oddział IBM, którym kierował przez 5 lat. Powrócił do Polski kierując przez chwilę polskim oddziałem Fujitsu-Siemens Computers. Dziś zajmuje się rozwojem własnej spółki REC, która zajmuje się inżynierią oprogramowania. Obecnie przebywa w Wlk. Brytanii.