Zbigniew Skotniczny
8456 / Grudzień 22, 2009

Założyciel, długoletni prezes zarządu, a obecnie przewodniczący Rady Nadzorczej SOLIDEX-u.