20 lat min??o
8512 / Grudzień 22, 2009

Dwie dekady przemian spo?eczno-gospodarczych, to wa?ny jubileusz dla polskiej bran?y IT. Bo cho? polska informatyka ma znacznie d?u?sz? histori?, to w?a?nie na prze?omie lat 80. i 90. zacz?? si? w Polsce dynamiczny rozwój rynku nowych technologii i ich zastosowa?.