Czas na SOLIDno?? w biznesie
8516 / Grudzień 22, 2009

Rozmowa ze Zbigniewem Skotnicznym,za?o?ycielem, d?ugoletnim prezesem, a obecnie przewodnicz?cym Rady Nadzorczej SOLIDEX.