Krzysztof Musia?
8520 / Grudzień 22, 2009

Za?o?yciel i do 2001 r. prezes ABC Data. Wci?? ma kilka procent akcji spó?ki i zasiada w jej Radzie Nadzorczej. Dzi? jednak g?ównie inwestuje w polsk? sztuk?, m.in. dzie?a Leona Tarasiewicza, Jaros?awa Modzelewskiego i Ryszarda Grzyba. Prowadzi te? Galeri? aTAK w Warszawie, a latem organizuje plenery dla polskich artystów w swoim domu w Toskanii. Na co dzie? mieszka w Hiszpanii.