Stanis?aw Winiarski
8528 / Grudzień 22, 2009

Wspó?za?o?yciel i w latach 1994-1997 r. prezes firmy Soft-tronik, najwi?kszej firmy IT dzia?aj?cej w Polsce w pierwszym rankingu Computerworld TOP200 (wówczas TOP200) z roku 1992. Spó?ka dzia?a?a wtedy z 10 krajach Europy ?rodkowo-Wschodniej: Polsce, Niemczech Wschodnich, Liwie, ?otwie, Bu?garii, Rumunii, Ukrainie, S?owacji, Czechach i Rosji – dwie ostatnie wci?? dzia?aj?, a spó?k? ukrai?sk? kupi?o S&T. Po odej?ciu z ST Group pracowa? w Monachium dla firm software’owych. Obecnie odpowiada za kana? partnerski w polskim oddziale CA, cho? na weekendy wraca do domu w Niemczech.