Z minionego okresu, ale wci?? ?ywe
8532 / Grudzień 22, 2009

Dwadzie?cia lat w ?yciu ludzi, to zaledwie jedno pokolenie, a w rozwoju technologii informatycznych – ca?e wieki. Korzystaj?c z notebooka, telefonu komórkowego, Internetu, ma?o kto zastanawia si?, ?e 10-15 lat temu nie by?y one jeszcze w ogóle dost?pne.