Microsoft ma zakaz sprzeda?y Worda 2007
8588 / Grudzień 23, 2009

Ameryka?ski S?d Apelacyjny odrzuci? apelacj? Microsoftu w sprawie wstrzymania sprzeda?y i importu edytora tekstu Word na terenie Stanów Zjednoczonych. Batalia w tej sprawie toczy si? od kilku miesi?cy. Oskar?ycielem jest firma i4i, która udowodni?a, ?e Gigant z Redmond naruszy? jej patent XML.