Impuls 5 u producenta mebli ?azienkowych
8632 / Grudzień 28, 2009

Wraz z uruchomieniem modu?u zarz?dzania produkcj? zako?czy? si? podstawowy etap wdro?enia systemu Impuls 5 w produkuj?cej meble ?azienkowe firmie Deftrans. Mo?liwo?ci systemu klasy ERP maj? pomóc w optymalizacji gospodarki kosztowej spó?ki.