Zielonooki marketing
92 / Kwiecień 21, 2009

Marketingowcy chcieliby proekologicznego nastawienia firm, ale biznes podziela ich entuzjazm w umiarkowanym stopniu.